Гаранционна карта

ТЪРГОВСКА  ГАРАНЦИЯ  6/12/24 МЕСЕЦА

Клиент:
Телефон за връзка:
Номер на поръчка:
Дата на закупуване:

Артикул и сериен номер (ако има такъв):
Себестойност без транспортни такси, към датата на закупуване:

Търговец : АБВШОП ЕООД, електронен магазин   www.novioferti.com
 
Уважаеми клиенти!

Ако не можете да попълните гаранционна карта, ние ще се радваме да я попълним вместо вас.

Ако не разполагате с принтер, можете да съставите картата ръкописно или да поискате от нас да Ви доставим по куриер (за ваша сметка) копие на гаранционна карта.


Потребителят има право да предяви рекламация на закупената стока, като поиска извършване на безплатен ремонт на стоката, при условие, че бъдат посочени писмено основателни причини за това. Срокът на уреждане на рекламацията е 30 дни от датата на предявяване на рекламацията, респективно от завеждане в регистъра за предявени рекламации. В случай, че предявеният дефект не може да бъде отстранен, закупената стока се заменя с нова,сходна по модел и цвят, предлага се отбив от цената или се връщат парите заплатени за продукта.  Гаранционното обслужване се извършва при дефекти в частите, софтуера и изработката в наш сервиз или oторизиран сервиз на вносител. Не се подменят захранващи кабели, диоди (включително лампички, подсветки - същите могат да бъдат подменени срещу заплащане) корпуси и части, подлежащи на нормално износване.


При настъпване на гаранционно събитие, потребителят е длъжен да ни уведоми за това като попълни формата ни за рекламации.

Формата се намира в долната част на сайта или директно на https://novioferti.com/index.php?route=account/return/add ). В случай, че Ви е трудно да попълните формата ни за рекламации, моля свържете се с нас по  e-mail и ние ще Ви съдействаме. 


Кореспонденция относно гаранция на артикули  се води само в писмен вид чрез електронна поща, формата ни за рекламации или формата за контакт в сайта ни.

Транспортните разходи са за сметка на търговеца при ползване на най-евтина за него поща или куриер, отделно клиента може да пожелае експресен куриер и да заплати сам транспортната услуга. Обикновенно, независимо как се е върнала пратката, ние изпращаме обратно за наша сметка до офис на Еконт.   

Гаранционно обслужване
Дата на предявяване на рекламацията

Причина за повредата

Начин на отстраняване

Нов краен срок на гаранцията
Други  

Гаранционно обслужване
Дата на предявяване на рекламацията

Причина за повредата

Начин на отстраняване

Нов краен срок на гаранцията
Други   

Гаранционно обслужване
Дата на предявяване на рекламацията

Причина за повредата

Начин на отстраняване

Нов краен срок на гаранцията
Други   


Край на гаранционна карта 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––